Quaterly Magazine

साहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र कन्काई बहुमुखी सहकारी संस्थाबीच एकीकरण भएको छ ।

साहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र कन्काई बहुमुखी सहकारी संस्थाबीच एकीकरण भएको छ ।
२०५२ सालमा बिर्तामोड स्थापना भएको कन्काई बहुमुखी सहकारी साहारा नेपाल सहकारीसँग गाभिएको हो । बिर्तामोडमा दुवै सहकारीले एकीकरण घोसणासभा गरेको छन् ।